решение за прекратяване на ОП

решение за прекратяване на ОП