РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ