информация за публикувана в профила на купувача обява за удължаване на срока

информация за публикувана в профила на купувача обява за удължаване на срока