Текущи ОП

“ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ДМСГД -СЛИВЕН ЗА 2018 – 2021 год

договор за доставка на гориво, качено на 04.02.2019г.

Решение 777- гориво

рег. форма за предварителен контрол , качено 29.11.2018г. в 17,20ч

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД -СЛИВЕН ЗА 2018 – 2019 год , ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

решение прекратяване на ОП

Решение №724 , качено на 26.11.2018г. 1058часа

Протокол , качено на 26.11.2018г. 10.56

заповед за удължаване на срока  ,качено на 14.11.2018г. в 12.57ч.

Решение №697  качено на 06.11.2018г. 13.10ч.

Обява АОП по чл.20, ал.3 от ЗОП,  качено на 06.11.2018г. 13,12ч.
Документация,  качено на 06.11.2018г. в 13,18ч.

образци на документи,  качено на 06.11.2018г. в 13.22ч.

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД -СЛИВЕН ЗА 2017 – 2018 год , ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

договор №4 ,договор №5, договор №3, договор №2, договор № 1 качено на 06.12.2017г.

Решение, качено на 23.11.2017г. 14,30ч.

решение на Възложителя за опр.на изпълнител, качено на 13.11.2017г. в 10,45ч.

протокол, качено на 13.11.2017г. в 10,44ч.

инф.за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по ОП, качено на 02.11.2017г.в 11,15ч.

заповед за удължаване срока на ОП ,качено на 02.11.2017г. в 11:14ч.

решение на основание чл.22,ал.1т.1, качено на 25.10.2017г. 13.10ч.

обява на ОПна ст-ст по чл.20,ал.3, качено на 25.10.2017г.13,15ч.

Инф.за публикувана в профила на купувача обява на ОП на ст-ст по чл.20,ал.3 от ЗОП, качено на 25.10.2017г. 13.25ч.

документация за обявена ОП за доставка на хр.продукти, качено на 25.10.2017г. в 14.00ч.

Документи за участие, качено на 25.10.2017г. в 14.01ч.

2016

ОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД Сливен

Пълна документация относно ОП за доставка на хранителни продукти , качено на 07.10.2016
обява
, качено на 07.10.2016

обява, качено на 07.10.2016

обява стр2, качено на 07.10.2016

Заповед удължаване срока на ОП за храни , качено на 18.10.2016г.

съобщ. за прекр ОП храна -2016, 31.10.2016г.

ХРАНА 2016 -документация, качено на 01.11.2016г.

решение, качено на 01.11.2016г.

инф.за публикувана обява в АОП-стр1, качено на 01.11.2016г.

инф.за публикувана обява в АОП-стр2, качено на 01.11.2016г.

протокол № 1 храна 2016 ,  качено на 18.11.2016г.

протокол № 2 храна 2016, качено на 30.11.2016г.

договор по позиция 1,7,8 от ОП, качено на 07.12.2016

договор по позиции 2,6 от ОП, качено на 07.12.2016

договор по позиция 5от ОП, качено на 07.12.2016

договор по позиция 3 от ОП, качено на 13,12,2016

договор по позиция 9 от ОП, качено на 13.12.2016