Текущи ОП

покана, качена на 07.11.2019г. Обява за събиране на оферти за доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ДМСГД Сливен

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД -СЛИВЕН ЗА 2019 – 2020 год , ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

договор поз.8, качено 24.10.2019г.

договор поз.7, качено 24.10.2019г.

договор по поз1 ,  качено 24.10.2019г.

Договор поз.6 , качено 24.10.2019г.

договор по поз.2 , качено на 24.10.2019г.

решение за прекратяване на ОП, качено на 10.10.2019г.

ПОКАНА до определени фирми , качено на 01.10.2019г.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ , качено на 30.09.2019г. в 12,52ч.

ПРОТОКОЛ , качено на 30.09.2019г. в 12,50ч.

информация за публикувана в профила на купувача обява за удължаване на срока , качено на 17.09.2019г. 12,30ч.

заповед за удължаване на срока  , качена на 17.09.2019г. 12,28ч.

Документация, качено на 03.09.2019г. в 18,32ч.

Обява, качено на 03.09.2019г. в 18,23ч.

Решение №161, качено на 03.09.2019г. в 18,19ч.

“ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ДМСГД -СЛИВЕН ЗА 2018 – 2021 год

договор за доставка на гориво, качено на 04.02.2019г.

Решение 777- гориво

рег. форма за предварителен контрол , качено 29.11.2018г. в 17,20ч

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД -СЛИВЕН ЗА 2018 – 2019 год , ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

решение прекратяване на ОП

Решение №724 , качено на 26.11.2018г. 1058часа

Протокол , качено на 26.11.2018г. 10.56

заповед за удължаване на срока  ,качено на 14.11.2018г. в 12.57ч.

Решение №697  качено на 06.11.2018г. 13.10ч.

Обява АОП по чл.20, ал.3 от ЗОП,  качено на 06.11.2018г. 13,12ч.
Документация,  качено на 06.11.2018г. в 13,18ч.

образци на документи,  качено на 06.11.2018г. в 13.22ч.