Дневен център

Дневен център за деца от 0 до 7 години

Екип на Дневен център : лекар, психолог, логопед, рехабилитатор, педагог, социален работник, медицинска сестра и детегледачка.

В центъра работят опитни специалисти с дългогодишна практика в работата с деца със затруднения в развитието.  Родителите на децата са наши партньори в работата ни с тях. Те присъстват на екипни обсъждания при поставяне на цели и отчитане на текущите резултати.  Организират се тържества по лични и други поводи, в които активно участват.

Дейността ни е насочена към деца със:

Изоставане в нервно- психичното и ПМР

Изоставане в двигателното развитие вследствие ДЦП и други заболявания на опорно-двигателния апарат

Изоставане в говорното развитие

Трудности в общуване

Поведенчески отклонения

Деца със сензорни нарушения

Деца със специални потребности, на които предстои интегриране в масова ясла или детска градина

Нашите услуги включват:

Рехабилитационни процедури

Диагностична и терапевтична работа с психолог

Обучителни занимания с педагог

Индивидуални и групови сесии по Релационна психомоторика

Логопедични занимания

Разполагаме с подходяща, щадяща и достъпна среда с модерно обзаведени помещения включващи:

Занималня

Спалня с детски легла

Кабинет за рехабилитация обзаведен със съвременни уреди и апарати за стимулиране на двигателните функции

Стая за логопедични и обучителни занимания

Стая за мултисензорна стимулация

Зала по релационна психоморика

Необходимите документи за постъпване:

  • Направление от Дирекция „Социално подпомагане“, Отдел закрила на детето (за гр.Сливен – ж.к.“Българка“-66) за ползване на дългосрочна безплатна почасова или дневна услуга.
  • Медицинска бележка от личен лекар, с която удостоверяват, че не боледуват и не са в контакт със заразно болни.
  • Медицинска бележка с отрицателен резултат за чревни изследвания.
  • Копие на удостоверението за раждане.
  • Всички епикризи свързани със състоянието на детето.
  • Декларация на ДЦ към ДМСГД гр. Сливен
  • Договор за ползване на социалната услуга.
  • Саморъчно написана молба от родителя /настойника

 

 

  • Лице за контакт: социален работник:   В. Назар  044/66-73-28;