Архив

 2015

ОП № 9046549 07.10.2015 по гл.8а чл.101а от ЗОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД Сливен за 2015-2016г.по обособени позиции , качено на 07.10.2015г.

П Р О Т О К О Л,   качено на 20.10.2015г.

Решение избор на изпълнител, качено на 21.10.2015г.

ДОГОВОР Хлебозавод ,качено 06.11.2015г.

ДОГОВОР Ара ритейл ,качено 06,11,2015г.

ДОГОВОР Артемида ,качено 06.11.2015г.

ДОГОВОР Бис и сие ,качено 06.11.2015г.

ДОГОВОР Ганчо Георгиев , качено 06.11.2015г.

ДОГОВОР Лили и Яница , качено 06.11.2015г.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ( ГАЗЬОЛ) ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ДМСГД СЛИВЕН ЗА 2015-2016Г

решение,поканаАОП,покана 1,покана2,необходими документи,допълнителни изисквания , качено на 11.09.2015г.

П Р О Т О К О Л на комисия, качено на 28,09.2015г.

номера  на публичната  покана е № 9045860/ 11.09.2015г. в регистъра на АОП

Д О Г О В О Р, качено на 30,09,2015г.

извършени плащания

изв_плащания м.12.2014, качено 18.12.2014г.

изв_плащания_м.11.2014, качено 27.11.2014г.

2014

ОП “ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД СЛИВЕН “ за   2014-2015г. по обособени позиции

договор за доставка на плодове и зеленчуци

договор за доставака на пиле и риба

Д О К Л А Д

П Р О Т О К О Л

заповед
ДОГОВОР за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД Сливен за 2014-2015 год.-1
ДОГОВОР за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД Сливен за 2014-2015 год.-2

решение

протокол на комисията по втора покана

Публична покана No9035282 от 28.10.2014г. в регистъра на АОП

заповед_за_2-ра_покана

ДОГОВОР-за-доставка-на-хранителни-продукти-за-нуждите-на-ДМСГД-Сливен-за-2014-2015-год.-1

ДОГОВОР-за-доставка-на-хранителни-продукти-за-нуждите-на-ДМСГД-Сливен-за-2014-2015-год-2

решение

П Р О Т О К О Л на комисия

Образци-2014

под № 9034644 покана

договор_примерен

Приложение 1- спецификация на техн параметри

приложение 2-спецификация за приблизителни стойности

решение за откриване на ОП

ОП “ ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ( ГАЗЬОЛ) ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Д О Г О В О Р

Решение за определяна на изпълнител по ОП

П Р О Т О К О Л на комисия

Декл чл.47

ДЕКЛ чл.101е

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

примерен договор

покана

решение за откриване на ОП