Антикорупция

Текст на страница „Антикорупция“

Сигнали за корупция и конфликт на интереси в ДМСГД град Сливен може да подавате на:

1.Пощенската кутия поставена в фоаето на ДМСГД град Сливен.

2.На телефона на РЗИ гр. Сливен –  044 61 62 00

3.На електронна поща – dmsgd_sliven@abv.bg

Анонимни сигнали не се разглеждат.

Сигнали касаещи други институции се препращат на адресанта.