За нас

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – гр.Сливен е лечебно заведение на бюджетна издръжка за специфичните функции, които изпълнява под прякото ръководство на Министерството на здравеопазването на Република България.

Своята дейност Домът осъществява според правилата за добра медицинска практика и при спазване на професионална тайна.

Основни дейности:

– Продължително медицинско наблюдение, лечение, рехабилитация, възпитание, обучение и специфични грижи за деца с хронични заболявания и/или медико-социални проблеми.

– Подготовка на децата за интеграция в обществото.

– Работа с родителите на децата.

Своите дейности Домът осъществява чрез прилагане на индивидуален подход, осигуряващ оптимално физическо и психическо развитие на децата.

В ДМСГД- Сливен работят екипи от специалисти, състоящи се от: лекар, психолог, педагог, рехабилитатор, медицинска сестра и детегледачка.