Дейности

В ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – гр.Сливен са обособени жилищен и медицински блок. С децата работят мултидисциплинарни екипи от различни специалисти: лекар,психолог,педагог,рехабилитатор,мед.сестра,санитар.

Осъщвствява следните дейности:

– отглеждане и възпитаване на децата
– подготовката им за интеграция в обществото и реинтеграция в семейството
– продължително медицинско наблюдение на деца с хронични заболявания и социални проблеми
– специфични грижи за деца с хронични проблеми

При осъществяване на дейностите, медицинските и други специализирани условия за прилагане на индивидуален подход, осигуряващ оптимално физическо и психическо развитие на децата.

В ДМСГД се приемат деца от 0-3 годишна възраст:

– чиито родители са починали
– намерини, подхвърлени и изоставени деца
– с отказна декларация от родителите
– с болни родители и др.

Родителите могат да посещават децата си отглеждани в Дома, или по всяко време, съобразно възможностите и със съгласието на Директора.

Децата се настаняват и извеждат от ДМСГД със Заповед от ДСП.

От 3-7 годишна възраст децата се извеждат в дома, според физическото и психическото им развитие.