Добре дошли!


Това е офицалният сайт на Дома за Медико-Социални Грижи за Деца – Сливен, България.

Едно виртуално пространство, чрез което обществото, институциите и всеки отделен човек по-лесно ще достигне и ще се запознае със спецификата и проблемите на нашия Дом, като същевременно не се нарушава конфиденциалността по отношение на децата.

Също така чрез този сайт можете да осъществите контакт с нас и да направите дарение.

Вашата щедрост спомага децата отглеждани при нас да растат здрави при по-добри условия!

На всички досегашни и бъдещи дарители: БЛАГОДАРИМ!!!

Д-р Светослав Славов
директор на ДМСГД-Сливен